Vad betyder asymptomatisk?

I coronatider hörs ordet ”asymptomatisk” med jämna mellanrum men det här är långt ifrån ett nytt ord. Symptom är ett gammalt grekiskt ord som ungefär kan översättas ”olycka” eller ”olyckligt tillfälle” och med det menas att en person haft oturen att exempelvis ha ont, fått utslag eller drabbats av feber. När en läkare undersöker en persons symptom så är det ett sätt att ställa diagnos och det kan röra sig om både fysiska och psykiska sjukdomar.

När en person däremot är ”asymptomatisk” så betyder det att han eller hon har drabbats av en sjukdom men inte uppvisar några tecken på det. Till de vanligaste exemplen hör munsår som orsakas av ett herpesvirus som människor kan gå omkring med i årtionden utan att uppvisa minsta symtom. Ett annat är HIV som en person kan ha i upp till 15 år utan att ha den blekaste aning.

Diffusa eller missvisande

Ibland kan det vara svårt att ställa en diagnos då det dels finns många sjukdomar som har samma symptom, dels symtom som kan vara lite missvisande. Ledvärk kan till exempel bero på gikt eller influensa, men om läkaren har misstankar om artros så är ett ganska specifikt symptom att värken ofta uppkommer efter sömn eller under stillasittande.

Vid en HIV-infektion så finns det ett antal symptom som kan vara tecken på att en person bär på viruset. Till dem hör hudutslag, svullna körtlar, trötthet och långvarig diarré. Om du lider av några av dessa symptom så betyder det absolut inte att du är smittad men om du har misstankar är det enkelt att testa sig. Faran med just asymtpomatik är att människor kan smitta varandra utan att ha en aning om att de är infekterade själva och det är därför som test är så viktiga.