Allt om HIV

Det är en enormt stor skillnad att leva med HIV idag i Sverige jämfört med på 1970- och 80-talet.

På den tiden utvecklade man AIDS då inga mediciner fanns. Att leva med HIV med dagens bromsmediciner, innebär ett helt normalt liv och man räknas som helt smittfri. Så länge medicinerna tas blir man aldrig sämre och lever ett lika långt liv som alla andra.

HIV förr och nu

På 80-talet trodde man att HIV spreds mest bland homosexuella, men det har enligt dagens forskning visat sig att det finns precis lika många heterosexuella som är drabbade. HIV har inget med varken läggning eller ursprung att göra. Mellan åren 1989-1994 lanserades de första bromsmedicinerna mot HIV som då kallades AZT-preparat och hade svåra biverkningar. År 1996 hade man äntligen utvecklat kombinerad bromsmedicin med färre biverkningar och som fram till idag, gjort att man kan leva helt smittfri.

Revolutionerande läkemedel

HIV-medicin idag går under kategorinamnen ART och ARV med få eller inga biverkningar alls. Man lever ett helt normalt med HIV idag och kan även skaffa barn. HIV överförs inte till barnet då medicinerna tar ner viruset till så gott som noll. Man lever idag ett normalt liv med HIV och kan ägna sig åt aktiviteter som till exempel träning. Vill man börja träna men inte har tid att gå till gymmet, kan man med fördel köpa hem en smart träningsbänk som start till hemmagymmet, men även hantlar och annan smart utrustning. Många lever i normala förhållanden och har man en fast partner kan man ha oskyddad sex utan att partnern blir smittad, så länge man har behandling. Faktum är att många par lever ihop med en som har diagnos och partnern har inte HIV. Dagen HIV-mediciner är små, få tabletter som angriper viruset från tre håll och som dödar de kopior av cellerna som viruset skapat.

Med diagnosen HIV blir man behandlad som alla andra inom sjukvården då kunskapen är stor. Ingen ska bli särbehandlad eller diskriminerad, men skulle det ändå inträffa har man rätt till rättsliga åtgärder och att anmäla. I fattigare länder är HIV ofta obehandlat och det behövs fler åtgärder runtom i världen. Här i Sverige handlar det om fantastisk behandling men det behövs mer information även om det har varit en hel del kampanjer ute om hur det är att leva med HIV idag och att man är smittfri under behandling.