Exempel på tillgängliga bromsmediciner

Att välja vilken typ av bromsmedicin som fungerar bäst kan i värsta fall vara en smärtsam och långdragen process. Hur virusdrabbade reagerar på en antiretroviral behandling är väldigt individuellt. Tidigare infektioner, alternativt hjärtproblem och kroniska sjukdomar som diabetes, utvärderas och spelar en stor roll vid val av bromsmedicin. Med det sagt finns dock ett par mediciner som är vanligare än andra. Nedan listas några av de vanligaste alternativen som används.

Vanliga läkemedel gällande HIV och AIDS

Det finns många typer av bromsmediciner som attackerar HIV på olika sätt. NRTI-läkemedel (Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitors) tvingar exempelvis HIV att producera felaktiga block och på så sätt sprids viruset inte vidare.

Exempel på NRTI-läkemedel:

Abacavir

Abacavir är ett läkemedel framtaget för att förebygga och motverka att HIV sprider sig till andra celler. Bromsmedicinen är ett piller som tas i kombination med andra läkemedel och doseringen varierar från 1-2 piller om dagen beroende på hälsotillstånd.

Didanosine

Didanosine, även marknadsfört som Videx, fungerar likt Abacavir och behöver tas i samband med andra läkemedel. Medicinen sväljs och kapseln bör tas på tom mage eller cirka 2 timmar efter måltid. Doseringen beror på din vikt samt hälsotillstånd.

PI-preparat (Protease Inhibitors) fungerar så att de blockerar de proteiner som behövs för att HIV-viruset ska kunna spridas.

Exempel på PI-preparat:

Atazanavir

Atazanavir är ett PI-preparat framtaget främst för nyfödda och barn som föds med HIV, vilket kan överföras från mamman. Bromsmedicinen tas vanligtvis en gång om dagen, om medicinsk personal inte rekommenderat annan dosering. Likt ovanstående läkemedel tas Atazanavir i kombination med andra mediciner.

Dessa är några få exempel på bromsmediciner som finns tillgängliga. För att få en full överblick, råd eller om du känner att du är i farozonen, kan du vända dig till vårdcentralen alternativt göra ett självtest. Se till att testet är CE-märkt, vilket garanterar att testet uppfyller de säkerhetskrav som finns i Sverige.