ART och ARV

Då det i dagsläget inte finns något botemedel mot HIV, har medicinska framsteg möjliggjort att personer smittade med viruset kan åldras och leva ett behagligt liv. Man brukar dela upp tillgänglig bromsmedicin i två olika kategorier. ART och ARV.

ART

ART, kort för antiretroviral behandling, eller antiretroviral treatment, är ett begrepp som används när patienter behandlas med en kombination av flera hjälpmediciner samtidigt. Normal sett handlar det om omkring 2 till 4 stycken mediciner i pillerform som hjälper kroppen att skydda sig mot att viruset sprider sig. Om ART-medicinen tas regelbundet, eller på doktorns begäran, motverkar medicinen även att HIV smittar andra personer. Ju tidigare HIV-smittade personer börjar sin medicinering, desto effektivare är den.

ARV

HIV är ett retrovirus som tar över immunförsvarets celler. ARV, vars fulla namn är antiretroviral, är en medicin framtagen för att stoppa just denna process från att ske. Ungefär 2 till 4 stycken ARV-mediciner behövs vanligtvis för att bromsa HIV:s eller AIDS framfart. Personer med Human Immunodeficiency Virus (HIV) reagerar olika beroende på vilken typ av ARV som används och sidoeffekter som konstant trötthet kan förekomma. Reagerar man illa på en medicin går det att byta bromsmedicin.