Leva ett bra liv trots HIV

HIV är ett virus som påverkar kroppens immunförsvar. En person som drabbas av HIV kan leva ett helt normalt liv trots sjukdomen. En person som bär på HIV kan plugga, jobba, ha sex och skaffa barn trots infektionen. Du kan göra helt normala saker som exempelvis att operera brösten för att se bättre ut eftersom du kommer kunna leva lika länge som en person utan infektionen. Om du vill göra förändringar på din kropp för att det en dröm finns det anatomiska implantat som kan ge dig fantastiska bröst. Anatomiska implantat kan göra underverk för bysten. Du kan såklart ha andra drömmar än att fixa dina bröst med anatomiska implantat. Det viktiga är att komma ihåg att du är precis lika värdig att leva ett rikt liv som precis vem som helst. HIV är faktiskt inget hinder för att inte leva det liv som du önskar.

Effektiva bromsmediciner

Den stora skillnaden mot en person som har HIV är att du som har HIV måste ta mediciner regelbundet under resterande delen av ditt liv. Det finns idag inga bromsmediciner mot HIV men det finns däremot bra och effektiva läkemedel som kan minska antalet hiv-virus i kroppen till nivåer som är omätbara. Det medicinerna benämns ofta som bromsmediciner. Medicinerna som finns gör även att du kan ha en intim relation med din partner utan att föra smittan vidare. Om du är kvinna och får barn kan du däremot inte amma ditt barn på grund av medicinerna. Att ett barn får HIV av mamman under graviditeten, vid förlossningen eller via amning är extremt liten om mamman äter bromsmediciner. Det går att leva ett lika långt liv med HIV som en person som inte har det så länge medicineringen sköts.

Lev livet fullt ut

Det finns fortfarande än idag en bristande kunskap kring sjukdomen. Men låt dig inte nedslås av detta. Det finns bra stöd av få om du känner att du behöver få extra stöd. Det är inte alltid lätt mentalt att ha en livslång sjukdom tillsammans som du ska brottas mot fördomar som folk har på grund av okunskap. För att leva ett bra liv behöver du prioritera dig själv. Lev inte livet för andra och anpassa dig inte efter normer och åsikter som inte överensstämmer med dina egna. En sjukdom som HIV kan göra det lättare att leva här och nu. Framtiden är en illusion för alla människor och det är egentligen bara nuet som spelar roll.