Största hindret idag

Sedan antalet HIV-drabbade människor ökade markant under 80 och 90-talet, har forskare såväl som medicinsk personal bekämpat spridningen av det ondsinta viruset. Till en början fanns ingen bromsmedicin. Lyckligtvis finns numera en stor mängd bromsmediciner att välja mellan. Dessa mediciner går under ett gemensamt namn kallat ART, eller Antiretroviral Therapy, och består av ett antal mediciner som kombineras och behöver tas regelbundet.

Information

I dagsläget, utöver att försöka göra bromsmedicin tillgänglig för fattigare områden i världen, finns andra hinder som spelar en roll i bekämpandet av virusspridningen. Den största boven är brist på allmän information om hur sjukdomen sprids, något som New York Times rapporterade om redan år 2010. I artikeln nämns det hur vikten av säkert sex inte prioriteras, vilket dels beror på bristande information gällande säkert sex. Dels att det inte distribuerats ett tillräckligt stort lager av preventivmedel till dessa regioner.

Andra faktorer som påverkar arbetet mot HIV är kulturella, religiösa och politiska skillnader världen över. Brist på sjukvårdspersonal eller medicinsk personal i de värst drabbade områdena likt subsahariska Afrika, i synnerhet Sydafrika, bidrar exempelvis till den stigande trenden av HIV- och AIDS-fall landet för tillfället ser.