Allt om HIV: smitta och symptom

HIV är en sjukdom som står för humant immunbristvirus. Sjukdomen är allvarlig eftersom den attackerar kroppens immunsystem och försvagar det naturliga försvaret mot sjukdomar. Den som lämnas obehandlad kommer gradvis ha det svårare att motstå infektioner och sjukdomar. Upp till mellan 10 och 15 år dröjer det innan immunsystemet blir så pass skadat att det inte längre kan försvara sig.

Slutligen når HIV ett skede då den orsakar en uppsättning aidsrelaterade sjukdomar som är livshotande. Det är detta sista stadium som kallas för AIDS. Än så länge existerar inget botemedel mot HIV, dock finns effektiva läkemedelsbehandlingar som gör att de flesta inte utvecklar AIDS och kan leva ett ganska normalt liv.

Med tanke på sjukdomens allvarliga konsekvenser är kunskap avgörande för att minska dess spridning. Vi ska titta på hur den smittar.

Smitta och symptom

HIV sprids vanligtvis genom oskyddat sex med en smittad person. Därför bör kondomer användas vid osäkert sex för att effektivt skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar, ta en titt hos vuxen.se som har ett brett utbud. Andra smittkällor är genom att byta ut nålar för att injicera läkemedel eller genom kontakt med blodet från en infekterad person. Till och med ofödda barn kan smittas under graviditeten eller förlossningen.

I dagsläget beräknas det finnas 38 miljoner hivsmittade människor. Sedan epidemin bröt ut har över 75 miljoner människor blivit smittade och antalet döda överstiger 32 miljoner. Omkring 21 procent av de smittade vet inte om de har HIV. En bidragande orsak till smittspridningen beror därmed helt enkelt på att många inte vet om att de har viruset.

De första symptomen på en HIV-infektion kan vara svullna körtlar och influensaliknande symtom. Dessa symptom kan framträda och försvinna inom två till fyra veckor. Allvarliga symptom kan förekomma månader eller år senare. Det enda sättet att vara säker på om det är en HIV-infektion eller ej är att göra ett blodprov.