Bromsmediciner – en sammanfattning

Idag lever omkring 40 miljoner människor med Human Immunodeficiency Virus (HIV), en av världens mest dödliga virussjukdomar. Omkring 1,5 till 2 miljoner människor smittas varje år. HIV angriper kroppens T-hjälpceller, även kallade CD4-celler. Dessa celler är nyckeln till ett starkt immunförsvar och ser till att du återhämtar dig vid exempelvis en förkylning eller influensa.

HIV smittar via främst vid oskyddat sex eller via blod. Viruset tar över dessa viktiga celler och multiplicerar sig. Allteftersom försvagas immunförsvaret. När det finns fler HIV-celler än T-hjälpceller i kroppen, kan immunförsvaret inte längre bekämpa sjukdomar eller infektioner på samma sätt. I detta stadium övergår HIV till något som kallas för Acquired Immunodeficiency Syndrome, mer känt som AIDS. Om ingen behandling sker i detta skede av virusspridningen, kommer det med all säkerhet leda till döden.

Då det inte finns något botemedel för HIV, finns det lyckligtvis flera typer av bromsmediciner som gör att personer med HIV kan åldras och leva ett någorlunda problemfritt liv. Dock behöver HIV-drabbade ibland testa sig fram till vilken bromsmedicin som bäst hjälper individuellt, eftersom hur man regerar på en viss typ av medicin kan skifta rätt ordentligt och medföra biverkningar som exempelvis konstant trötthet, mardrömmar eller yrsel.

Något som ofta pekas ut är vikten av att medicinen tas regelbundet eller enligt doktorns begäran. Detta gör att risken för att viruset ska växa sig immunt mot medicinen minskar avsevärt, vilket även gäller om du glömmer ta medicinen vid enstaka tillfällen då detta ger viruset chansen att växa till sig.

HIV-epidemin var som värst under 1980-/90-talet. Tack vare bromsmediciner och flera initiativ som jobbar hårt med att informera om viruset samt hur man bäst skyddar sig, har spridningen av HIV överlag minskat under det senaste decenniet .