Symptom

Människor som är smittade med Human Immunodeficiency Virus (HIV) bör söka vård omedelbart. Har viruset spridit sig så pass mycket att det övergått till Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS), minskar överlevnadschanserna betydligt. Lyckligtvis kan både HIV och AIDS-drabbade människor starta medicinsk behandling som med största sannolikhet leder till avsevärt bättre levnadstillstånd.

Dock kan det vara det lättare sagt än gjort. Märkbara symptom kan dröja. En HIV-smittad person kan gå med viruset i kroppen i upp till 10 år utan några större tecken på ett bristande immunförsvar.

Vanliga symptom

Något som är gemensamt för de flesta som insjuknat i HIV är att en lättare förkylning eller feber märks av efter omkring 6 veckor med viruset i kroppen. Denna period kallas för seroconversion och är den period då kroppen börjar producera detekterbara nivåer av HIV-antikroppar.

Andra vanliga symptom kan vara:

  • Plötsliga utslag
  • Öm hals
  • Trötthet
  • Diarré under en längre tid
  • Svullna körtlar runt nacken eller armhålan

Som sagt är det vanligt att HIV-drabbade uppvisar ett eller flera av ovanstående symptom. Dock är det fortfarande många som inte märker av något under en längre tid och kan gå omkring med viruset i kroppen under flera års tid innan ovanstående symptom syns.