HIV år 1950 – 1970

Första fallet av Human Immunodeficiency Virus (HIV) tros vara en 59-årig man i Kinshasa, centrala Afrika under sent 50-tal, mer bestämt år 1959. Sedan dess har en lavinartad ökning av viruset skett och i dagsläget insjuknar över 1 miljon människor per år. Med andra ord, HIV är en av världens mest dödliga sjukdomar vi har idag.

Så hur gick vi från en smittad människa till allt som allt omkring 30 miljoner dödsfall sedan viruset upptäcktes sent 50 tal?

Åren mellan 1950-talet till mitten av 70-talet klassas som en mörkerperiod. Hur viruset spred sig, framför allt till andra kontinenter, är relativt okänt. Enstaka fall upptäcktes runtom i världen men det var inte förrän tidigt 80-tal som HIV uppmärksammades. Första fallet upptäckes i Amerika redan under 1960-talet. I och med detta, samt den markanta ökningen av HIV-infekterade patienter år 1980 och framåt, beräknas det att viruset redan spridits till fem kontinenter (Nordamerika, Sydamerika, Europa, Afrika och Australien) med hundratusentals infekterade personer. Då det kan ta en väldigt lång tid, ibland upp till 15 år, innan viruset märks av, kan en stor mängd människor ha blivit smittade utan att de visste om det.