HIV 1980 – 2020

Det var under 80-talet som Human Immunodeficiency Virus (HIV) såg en lavinartad ökning. I Amerika syntes flera fall av sällsynta sjukdomar som drabbade framför allt män i samkönade relationer, däribland enstaka fall av lungsjukdomen Pneumocystis carinii pneumonia (PCP), samt en ökning av en väldigt aggressiv cancerform vid namn Kaposi’s Sarcoma. Mot slutet av år 1981 började ett mönster utformas och omkring 270 homosexuella män drabbades av ett försvagat immunsystem, vilket resulterade i 121 dödsfall.

Till en början upptäcktes bara fall av försvagat immunsystem hos homosexuella män. Sjukdom fick ett temporärt namn Gay-Related Immune Deficiency (GRID). Dock tog det inte lång tid då viruset upptäcktes heterosexuella människor och under 1982 användes begreppet Acquired Immune Deficiency Syndrome för första gången, vilket skulle bli det officiella namnet på syndromet.

1989 rapporterade över 145 länder en sammanlagd summa på 145 000 människor med AIDS. Dock estimerade World Health Organisation (WHO) att den egentliga summan låg på över 400 000 fall av AIDS-fall världen över.

1999 annonserade WHO att AIDS var den fjärde vanligaste dödsorsaken. Samma år rapporterades det att 14 miljoner människor dött av AIDS.

Enligt WHO har sammanlagt 30 till 35 miljoner människor dött av AIDS och ytterligare cirka 40 miljoner människor lever med HIV/AIDS idag.