HIV – en sammanfattning

Human Immunodeficiency Virus, mer känt som HIV, är ett virus som angriper kroppens immunförsvar. Utan behandling kan detta leda till Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), sista spridningsstadiet för de drabbade och kan i värsta fall resultera i dödsfall. Omkring 40 miljoner människor beräknas i dagsläget vara smittade.

Än så länge tror forskare att det första dödsfallet var en man från Kinshasa, numera huvudstad i Dominikanska Republiken Kongo, år 1959. Ny forskning verkar dock stödja de teorier som potentiellt ser virusets härkomst bland människor redan under tidigt 1920-tal. Sedan dess har viruset beräknats skördat 35 miljoner liv.

Inget botemedel än

Trots att det tyvärr inte finns något botemedel i skrivande stund, kan personer med HIV leva ett nästintill normalt liv. Åtminstone om HIV upptäckts i ett relativt tidigt skede. Innovation och framsteg inom medicinsk forskning gör att dagens bromsmediciner är så pass effektiva att viruset, efter en viss tids behandling, i vissa fall knappt kan upptäckas med blodtester. Med det sagt spelar ålder, hälsa och hur länge HIV-drabbade personer redan levt med viruset, roll gällande hur pass effektivt HIV kan behandlas.

Det finns två typer av Human Immunodeficiency Virus. Dessa kallas HIV-1 och HIV-2. HIV-1 är absolut vanligast och har drabbat omkring 95 procent av människor som diagnostiserats med HIV. Viruset överförs främst via oskyddat samlag eller via smittat blod i blodomloppet, exempelvis när droger injiceras via en smutsig nål.

HIV-2 drabbar främst människor i och runtom Afrika, mer specifikt i länder som Gambia, Senegal, Mali, Sierra Leone, och Nigeria. När HIV-2 var som värst, vilket var under 80-talet, beräknades omkring 1 procent av hela Nigerias befolkning ha drabbats av viruset, ett land som då hade cirka 75 miljoner invånare.

Oklart var HIV kommer ifrån

Hur viruset till slut spred sig till människor debatteras fortfarande. Den mest accepterade teorin är att HIV härstammar från schimpansen. Under tidigt 1900-tal var just schimpansen ett populärt jägarbyte. Främst på grund av hur relativt enkelt det var att jaga schimpans till skillnad mot savannens större, mer skräckinjagande rovdjur. Mycket pekar på att människor åt HIV-smittade schimpanser redan under tidigt 1900-tal och på så vis blev smittade av HIV-1 viruset. HIV-2 förmodas härstamma på ett liknande sätt. Dock handlar det inte om schimpansen i detta fall utan väntas komma från markattartade apor.

Framtiden för HIV-drabbade personer ser betydligt ljusare ut i och med de framsteg som gjorts på den medicinska fronten. Att tillfriskna helt har tills nyligen setts som någonting omöjligt. Dock rapporterade SvD under mars månad år 2019 att en man från Storbritannien helt tillfrisknat efter en utförd benmärgstransplantation. Efter utförd operation har mannen inte tagit någon medicin på strax över två år och klassas idag som friskförklarad. Denna nyhet kom cirka 10 år efter det att amerikanen Timothy Brown friskförklarades.