HIV/AIDS i Asien

Asien är världens mest befolkade kontinent och har över 4,5 miljarder invånare, vilket är omkring 60 procent av jordens befolkning. Sedan första HIV-/AIDS-fallet upptäcktes år 1985 har miljontals människor blivit smittade. För tillfället bär nästan 6 miljoner människor på HIV-viruset.

Länder som exempelvis Kina har bekämpat viruset relativt framgångsrikt. Trots detta står Kina för 3 procent av alla nya HIV-fall per år. Detta beror på två orsaker. Dels att landet kommer från en svår ekonomisk tid vilket, i samband med en population på 1,4 miljarder invånare, gjorde det svårt att bekämpa HIV. I och med Kinas återhämtning ekonomiskt minskade nya HIV-fall per år rätt markant. Dock har landet på senare tid sett en ökning under av antalet smittade. Detta leder oss till den andra orsaken, vilket skylls på Kinas brist på sexualutbildning samt hur långsamt landet gick ut med information om hur man förebygger eller förhindrar att HIV sprider sig.

Även andra länder har på senare tid tyvärr sett en ökning av antalet virussmittade. Länder som Afghanistan, Bangladesh och Pakistan rapporteras se en stadig ökning av HIV-fall, vilket har pågått sedan år 2010.

Dock är det långt ifrån alla länder i Asien som ser ett ökat antal HIV-fall. Överlag är antalet smittade per befolkningsmängd relativt låg. Indien, även detta ett land med omkring 1,4 miljarder invånare, har endast 0,2 procent fall av HIV-smittade. Det är givetvis värt att peka ut att på grund av den massiva mängd människor som bor i Indien, är detta fortfarande en skara på 2 miljoner invånare.

Asien är den region, bortsett från subsahariska Afrika, som har flest HIV-smittade människor i världen.