HIV/AIDS i Australien

Det första rapporterade fallet av HIV i Australien skedde 1982 i Sydney följt av det första rapporterade dödsfallet av AIDS året därpå i Melbourne. Sjukdomen togs på allvar redan under ett tidigt stadium. Både den australiensiska regeringen samt privatägda företag jobbade väldigt hårt med att sprida viktig information som kunde komma till stor nytta för allmänheten.

National Advisory Committee (NAC) spenderade exempelvis över 3 miljoner australiensiska dollar på en väldigt effektiv tv-reklam år 1987, under tiden då viruset var som dödligast. Flera andra initiativ som denna, samt tydlig information om hur man bäst går tillväga för minimera smittorisken, har gjort Australien till en av de kontinenter som bäst klarat sig undan en hög dödssiffra jämfört med resterande regioner.

Med det sagt dog cirka 1000 personer varje år under 90-talet och det beräknas numera leva omkring 30 000 personer med Human Immunodeficiency Virus (HIV) i Australien. Hur många som dött totalt sett är fortfarande något oklart. I en rapport från The Kirby Institute, menar de att den totala dödssiffran år 2003 låg på cirka 8000. En relativ låg siffra gentemot andra kontinenter som exempelvis Afrika där en halv miljon människor dör per år.