HIV/AIDS i Afrika

Afrika är den världsdel som utan tvekan är hårdast drabbat av HIV-viruset, i synnerhet subsahariska Afrika. Nästan 70 procent (omkring 24 miljoner människor) av alla människor som lever med viruset, lever i Afrika. 90 procent av alla de barn som bär på HIV kommer dessutom ifrån regionen. Omkring en halv miljon vuxna och barn dör i AIDS varje år.

Första fallet av HIV i Afrika spåras tillbaka redan till år 1959 då en man från Kinshasa, numera huvudstad i den Dominikanska Republiken Kongo, Centralafrika, inte bara är det första fallet i regionen, utan även tros vara det första fallet i världen.

Det finns många anledningar till varför tillståndet är så pass gravt. Extrem fattigdom, brist på utbildning samt brist på användandet av skydd vid samlag är några av de faktorerna som spelat stor roll i spridningen av viruset. Andra faktorer som spelar in är osanitära medicinska ingrepp, politik och religiöst tryck. Högt uppsatta ledare inom både kristna och muslimska grupper i exempelvis Kenya protesterade kraftigt mot kommersiell marknadsföring av säkert sex, vilket resulterade i att regeringen förbjöd alla kampanjer kring ämnet.

Hjälpinitiativ med blandade resultat

Flera initiativ för att stoppa spridningen av HIV och AIDS i Afrika har genomförts med ett blandat resultat. Under sent 80-tal och större delen av 90-talet, när epidemin var som värst, lades ett större fokus på att förhindra spridningen av viruset sexuellt. Initiativet ABC (Abstinence, be faithful, use a condom) startades. Implementeringen av initiativet varierade från land till land. I mer religiösa delar av Afrika låg fokus på abstinens och trohet, vilket enklare samspelade med religiösa grupper och kristna ideal i regionen.

Andra regioner implementerade budskapet i sin helhet. I ett försök att vända den dystra situationen i Botswana, startades ett initiativ där experter inom HIV och AIDS-rådgivning, försökte informera om vikten av säkert sex samt allmän information om hur människor bäst undviker att bli smittade. Resultatet av detta initiativ var återigen blandat. Till en början syntes ett positivt resultat med ökad kunskap angående HIV. Dock utan några större resultat i antalet personer som insjuknade varje år.

Andra länder som Swaziland, även kallat Eswatini, övergav ABC-initiativet helt år 2010 då landet istället såg en ökning av antalet personer med HIV.

Sydafrika värst drabbat

Republiken Sydafrika är det land som är värst drabbat av HIV i hela världen. I dagsläget lever 8 miljoner människor med HIV, vilket motsvarar 20 procent av hela Sydafrikas population. Dock ser framtiden något ljusare ut. Landet jobbar hårt för att motverka spridningen av HIV. Nästintill 90 procent av Sydafrikas invånare är medvetna, alternativt sitter på nyttig information gällande viruset och den sydafrikanska regeringen uppmanar invånarna att välja det säkra framför det osäkra och testa sig. Det återstår att se om detta kommer leda till bättre resultat.