HIV/AIDS i Amerika

Human Immunodeficiency Virus (HIV) har sedan första fallet upptäcktes på slutet av 1950-talet, spridit sig till alla världens hörn. Första misstänkta fallen av HIV-virusets frammarsch i Nordamerika upptäcktes under tidigt 80-tal då en patient vid namn Ken Horne diagnostiserades med den ovanliga cancersjukdomen Kaposi’s sarcoma. Detta på grund av ett försvagat immunsystem. Året därpå blev Ken officiellt den första människan med Acquired Immunodeficiency Syndrome, mer känt som AIDS.

Idag beräknas omkring 1 miljon människor leva med HIV i USA. 14 procent av de drabbade, omkring 1 av 7, väntas vara omedvetna om detta. Bland de 50 staterna i USA är delstaten Washington samt området San Juan i Puerto Rico, värst drabbade. År 2016 och 2017 stod dessa områden för sammanlagt 50 procent av alla nya fall i USA.

Sedan 2010 har antalet människor som insjuknat i HIV minskat och enligt senast tillgängliga statistik blir cirka 40 000 människor smittade varje år. En relativt låg siffra gentemot exempelvis subsahariska Afrika som kan se upp till 4000 nya fall per dag. Sammanlagt står USA för 0,6 procent av samtliga HIV-fall globalt.

Sydamerika

I Sydamerika är HIV:s framfart betydligt värre. Regionen väntas ha strax över 2 miljoner människor smittade med HIV och vad som tyvärr är lite av en röd tråd med viruset är att det är fattiga områden som är värst drabbade. I Brasilien, ett land med 210 miljoner invånare, väntas 900 000 av dem bära på viruset. Landet ser omkring 50 000 nya fall per år och 15 000 människor dör årligen av AIDS.

Grannlandet Argentina ser en betydligt mindre skara nya fall per år. Cirka 5500 nya fall rapporteras varje år och mellan 1900 till 2500 nya dödsfall rapporteras årligen. Trots dessa relativt små summor globalt sett, har landet sedan 2010 sett en ökning bland både nya HIV-fall, vilka stigit med 10 procent, samt bland dödsfall, där en ökning med 3 procent rapporteras.

Argentina har fått mycket beröm över hur landet bekämpat spridningen av viruset. I jämförelse med Columbia, ett land med cirka 50 miljoner invånare vilket är ungefärligen samma antal människor som bor i Argentina, är situationen värre. Nyhetssidor som The Bogota Post rapporterar att antalet personer som smittats med HIV, ökat med 450 procent i några av landets större städer. Medellin, landets näst största stad med 2,5 miljoner invånare, hade 613 nya fall år 2013. Fyra år senare, mer bestämt år 2017, såg staden nu istället 1430 nya fall, en ökning med 450 procent.