HIV/AIDS i Europa och Sverige

I Europa lever cirka 2,3 miljoner invånare med Human Immunodeficiency Virus (HIV). Precis som i övriga kontinenter är det de fattigaste områdena som är värst drabbade. Överlag minskar antalet nya fall per år. Dock är det en relativt tydlig separation mellan väst och öst, där östra delen av Europa såg 130 000 nya fall, omkring 80 procent av alla nya smittofall i kontinenten (totala summan 160 000).

Europa förmodas även ha ett stort antal människor som är omedvetna om att de bär på HIV-viruset. Upp till 20 procent av de drabbade väntas inte veta att de har HIV, vilket försvårar arbetet mot spridningen av viruset. I östra Europa beräknas antalet omedvetna vara omkring 1 av 4 (25 procent).

Revitalisering av tuberkulos

Det höga antalet nya HIV-fall varje år har medfört en revitalisering av tuberkulos (TB). I och med att HIV attackerar och infekterar kroppens T-hjälpceller (som även refereras till som CD4-celler), kan kroppen efter ett tag inte skydda sig mot infektioner eller virus likt TB.

Detta har lett till att TB numera är den vanligaste dödsorsaken för människor som diagnosticerats med Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS). Under de senaste 10 åren har dessa fall ökat fyrfaldigt, från 3 procent till 12 procent.

Till skillnad från de flesta länder i regionen ser flera länder i Östeuropa ett stigande antal HIV-infekterade. Länder som Ryssland har sett en oroväckande trend där antalet HIV-drabbade stiger med 10 till 15 procent varje år. Det beräknas att 250 nya fall sker varje dag. I skrivande stund lever cirka 1 miljon människor med någon form av HIV eller AIDS.

Ukraina är även det ett av de länder i regionen som har drabbats värst av epidemin. 250 000 människor lever med viruset och 12 000 nya fall rapporteras varje år.

HIV i Sverige

I Sverige ser vi omkring 450 nya fall varje år. Likt övriga länder och regioner är det främst drogmissbrukare och män som har sex med andra män som smittas. Dock förekommer fortfarande fall i andra målgrupper. Bland personer under 30 år syns en minskning bland antal rapporterade fall årligen. Sammanlagt lever cirka 7000 människor med HIV i dag. Sverige har allt som allt haft 12 000 människor med viruset, varav nästan 2500 personer dött på grund av AIDS.